Кандидатствай, за да се присъединиш към екипа на TAM и да натрупаш опит в организиране на културни събития. Take an opportunity to join the team of TaM as a trainee.

Стаж “Медийни комуникации”

Готов/а ли си да се включиш в планирането и комуникацията на културната програма, да превеждаш текстове от и на английски език, да работиш със социалните мрежи и сайта на организацията и да изпращаш прессъобщения?
Ако имаш мотивация, самоинициатива и ти е приятно да работиш в екип, комуникативен/на си, владееш български и /или английски език (за предпочитане и двата), ти си подходящ колега.
Стажът е в периода юни 2023 – октомври 2023 г.
15 часа на седмица, съобразени с твоите възможности.

Media Communication Traineeship

Are you ready to participate in planning and communicating the cultural program, to translate texts to and from English, to work with the social network and the website of our organization, to prepare event materials, as well as to send press releases?
If you are motivated, full of initiative and enjoy team working, if you are communicative, speak Bulgarian and/or English (preferably both), you are the right colleague we need.
Traineeship period: June 2023 – October 2023
15 hours / week, flexible working time

Стаж “Културен мениджмънт”

Включи се активно в процеса по подготовка и реализация на културната програма. Помагай логистично за събитията, комуникация с артистите, документация на събития, участвай в разширяването на партньорствата и намирането на ресурси за културната програма.
Ти си мотивиран/а, самоинициативен/а, обичаш да работиш в екип. Имаш добър подход към хората, водиш интересни разговори и си готов/а да работиш в динамична среда, мястото ти е ТАМ.
Стажът е за периода юни – октомври 2023 г.
15 часа на седмица, съобразени с твоите възможности.

Culture Management Traineeship

Get actively involved in the process of preparing and realizing the cultural program. Help with the logistics during the events, communicate with the artists, document the events, participate in increasing partnership opportunities and fund-raising for the needs of the cultural program.
You are motivated, full of initiative and enjoy team working; you are good at interacting with people, carry on amusing conversations and are ready to work in a dynamic environment – you belong to TAM!
Traineeship period: June – October 2023
15 hours / week, flexible working time

Illustration by Yeye Weller

Какво те очаква?

 • Работа в интересна среда.
 • Широка мрежа от контакти.
 • Полезна информация.
 • Участие в обучения и работилници със специалисти от страната и чужбина.
 • Свободен достъп до всички събития.
 • 50% отстъпка от консумация на всички напитки в бара.
 • Сертификат

What Is There For You?

 • Work in an interesting environment.
 • A wide range of contacts.
 • Useful information.
 • Regular training with specialists from Bulgaria and abroad.
 • Free access to all events.
 • 50% discount on all drinks in the bar.
 • Certificate

Кандидатствай на имейл tam.vtevents@gmail.com с мотивационно писмо, в което напиши:

 • За каква позиция кандидатстваш?
 • В каква област са твоите интереси?
 • Защо искаш да бъдеш част от ТаМ?
 • Какво очакваш от следващите 6 месеца?
 • С какво ще допринесеш в развиването на културната програма, ТАМ и комуникацията с публиката?

И двете стажантски позиции са подходящи за ученици.
За повече информация: 0895070821 – Деница Милушева
* Заглавна снимка: Денислав Стойчев, TimeHeroes

Apply to tam.vtevents@gmail.com with a motivation letter, in which you need to include:

 • The position you are applying for
 • Your interests
 • Why you want to be part of the T(E)AM
 • Your expectations for the next 8 months
 • How you will contribute to the development of the TAM cultural program

Both traineeship positions are appropriate for high school students, too.
For more information: 0895070821 – Denitsa Milusheva
* Main picture: Денислав Стойчев, TimeHeroes