На 29.01.2023 г. от 14:30 часа в ТаМ ще се проведе събитие, посветено на качеството на въздуха във Велико Търново, последвано от дискусия за възможни граждански действия.

Все повече хора отбелязват, че във Велико Търново има системен проблем с качеството на въздуха. Откъде идва замърсяването в града ни? Какво влияние има мръсният въздух върху човешкото здраве? Откъде може да получаваме ежедневна и достоверна информация за нивата на замърсяване в различните части на града?

Ако търсите отговор на тези въпроси и искате да намерите съмишленици, с които да предприемете конкретни стъпки, заповядайте на събитието “За въздуха на Велико Търново”!

Лектори ще са:

  • Ивайло Попов – експерт в екип „Въздух“ към екологично сдружение „За Земята
  • Роман Рачков – автор в „Климатека

След лекцията ще бъде представена неформалната организация „Дишай, Велико Търново“, а в дискусия ще се набележат следващите стъпки, за да бъде въздухът на града по-чист!

По време на събитието посетителите ще имат възможност да разгледат пътуващата изложба „Дишай разумно“, посветена на проблемите с атмосферния въздух във Велико Търново. Изложбата е организирана от Хелена Худжек, а в нея участват Емилия Богданова, Десислава Ганева и Илза Христова.