Future for KDK - a side event in the first New European Bauhaus Festival! On June 11th, Saturday, at 7 pm we invite you in TaM’s yard for a presentation of the research of KDK’s past. Zornitsa Draganova, PhD and Vesselin Alexiev, architect will tell us more about the architectural and cultural heritage of the building, which housed once the former Club of Cultural Figures in Veliko Tarnovo.

KDK archive picture

Бъдеще за КДК влиза в програмата на първия фестивал на Новия европейски Баухаус! На 11 юни (събота) от 19:00 в ТаМ двора ще представим резултатите от изследването на миналото на сградата, помещавала Клуба на дейците на културата. Д-р Зорница Драганова и арх. Веселин Алексиев ще ни разкажат за архитектурното и културното наследство на сградата. Проучването е базирано на документи, архивите на КДК, интервюта и разкази на културни дейци и техните наследници.

Future for KDK – a side event in the first New European Bauhaus Festival! On June 11th, Saturday, at 7 pm we invite you in TaM’s yard for a presentation of the research of KDK’s past. Zornitsa Draganova, PhD and Vesselin Alexiev, architect will tell us more about the architectural and cultural heritage of the building, which housed once the former Club of Cultural Figures in Veliko Tarnovo. The research is based on documents, KDK’s archives, interviews and stories from the cultural figures themselves or their descendants.

Това е едно от над 200 събития из целия свят, които са част от разширената програма на първия фестивал на Новия европейски Баухас. Фестивалът се провежда от 9 до 12 юни в Брюксел под мотото „Заедно за красиво и устойчиво бъдеще“!

The talk is one of the 200 events all over the world which are part of the New European Bauhaus Festival Side events. The festival is happening from June 9th until June 12th in Brussels with the following mot ‘together for a beautiful and sustainable future.’

Проучването на миналото на сградата, където се премести новото ТаМ, се извършва в рамките на проект „Бъдеще за КДК“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

The research of the past of the KDK building, the new home of TaM, is part of the ‘Future For KDK’ project, financed by the National Fund ‘Culture’.

New European Bauhaus Festival