Вечерта, в която споделяме талант, вдъхновения и своите умения в приятна и приятелска среда се завръща. Второто издание на Open Stage е на 14 юни от 20:30 ч., като барът отваря врати в 19:00 ч. Домакини този път са Веси, Веско и Саша. The stage is yours for sharing talents, inspirations, skills in a warm and friendly environment. Join us for the second edition of the Open Stage night on June 14th at 7 pm. Hosts are Vesi, Vesko and Sasha.

Open Stage се завръща отново, за да ви предложи възможността в атмосфера на приемственост и подкрепа да представите нещо пред публика, било то да изсвирите или изпеете нещо, да изиграете театър, пърформанс, да удивите с магически трик или др.

Отваряме както обикновено в 19:00 и ще оставим на бара списък за за участие, в който ще може да се записвате до същинското начало на open mic вечерта в 20:30 ч. А тук може да намерите предварителен онлайн списък за записване.

Open Stage is back again to give you the opportunity, to present something to an audience, be it to play or sing something, theater play, perform, amaze with a magic trick or something else.

We open at 7 pm as usual nd will leave a sign-up list at the bar that you can use to sign up until the start of the open mic night at 8:30 pm. And here you can find an online sign-up sheet.