Валентина Стефанова ни представя Пендара - нейната работилница за сребро и кожа, която се намира на ул. Велчо Джамджията 15.

Име | Name: Пендара – Работилница за сребро и кожа
Адрес | Address: 15 Velcho Dzhamdzhiyata Str.
Работно време | Working hours: пон-съб | Mon-Sat: 9:00 – 19:00
FB: @pendaravt

Разкажете ни историята на Вашето място. Какво правите тук и защо?

Още от ученичка мечтая да изработвам сребърни бижута, но трябваше да минат 30 години и да събера малко смелост, за да осъществя тази своя мечта… А и животът ми така протече, че нямах възможност преди това. Дълго време търсех и все не намирах човек, който да ме обучи, или курс, на който да се запиша.

А с кожа започнах да се занимавам случайно. Беше ми мъчно да изхвърля една стара дреха и затова я развалих и уших няколко чанти. Приятели и познати поискаха и на тях да им изработя подобни. И така започнах – развалях стари кожени дрехи и шиех чанти и портмонета за приятели. Междувременно срещнах една много добра жена, която се съгласи да ме научи да правя сребърни бижута. Докато изработвах кожените неща и се обучавах да правя бижута, ми дойде идеята да направя търговски обект. Първоначално мислех да е само онлайн, но после… Просто реших да пробвам с физически търговски обект. 

What is the story of what you are doing here and why?

Ever since I was in school, I’ve dreamed of making silver jewelry, but it took 30 years to gather some courage to realize this dream of mine… And my life was such that I didn’t have the opportunity before that. I searched for a long time and still couldn’t find a person to train me or a course to sign up for.

And I started working with leather quite by accident. I was feeling sad to throw away an old garment, so I destroyed it and sewed some bags. Friends saw what I was doing and asked me to make some for them, too. And so I started – recycling old leather clothes into bags and purses for friends. Meanwhile, I met a very nice woman who agreed to teach me to make silver jewelry. While I was making the leather stuff and learning to make jewelry, I came up with the idea of starting a business. At first I thought it would be online only, but then… I just figured I’d try and open a shop.

И сега в ателието правя бижута от сребро и кожа, изработвам и кожени изделия, но не дрехи, а чанти, портмонета и аксесоари – различни. Също така правя ремонти, ако мога да се справя със задачата. Кожата е традиционен, класически материал, но обичам и предизвикателства – по-нестандартни продукти или да изпълня хрумвания на клиентите. Разбира се, опитвам, ако мисля, че мога да се справя с моите знания и с моите възможности. 

And now in the studio I make jewelry from silver and leather. I also make leather goods, but not clothes, only bags, purses and accessories. I also do repairs if I can handle the task. Leather is a traditional, classic material, but I also love challenges – more non-standard products or to fulfill customers’ ideas. Of course I try if I think I can handle it with my knowledge and my capabilities.

Какво най-добре представя това, което правите?

Може би самия процес на ръчно изработване на изделията, тук в ателието пред очите на посетителите.

What represents what you do best?

Perhaps the very process of making the products by hand, here in the atelier in front of the visitors.

По време на фестивала “48 часа Варуша юг” може да се включите в Работилничка за кожени изделия в ателието на Валя.

//

В серията ТаМ в квартала ви представяме малка част от артистите във Варуша юг – занаятчийски ателиета, творчески студиа, галерии и магазини. Разказваме ви историята на пространствата и на хората, които стоят зад тях. Така допринесяме за изграждането на силна общност, в която се изпробват различни бизнес модели, въвличат се нови публики и се създават съвместни проекти и инициативи. Интервютата и снимките направиха Нел Леноар и Преслав Кушев. Преводът на крайните материали е на Димитър Димитров. Нел беше стажант в екипа на ТаМ като част от образователната ѝ програма в Youth Initiative Program (YIP). Публикуваме материалите в рамките на проект “ТаМ в квартала”, финансиран от Национален фонд “Култура” по Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации.

In the TaM in the Neighbourhood series we introduce you to a small number of artists in Varusha South – craft workshops, art studios, galleries and shops. Here is the story of each place and the people behind it. The aim is to contribute to building a strong community where different business models exist together, new audiences are involved and collaborative projects and initiatives are created. The interviews and photos were done by Nell Lenoir and Preslav Kushev. The translation of the final materials is done y Dimitar Dimitrov. Nell was an intern with the TaM team as part of the Youth Initiative Program (YIP). We are publishing the materials within the framework of the TaM in the Neighbourhood project, implemented with the financial support of the National Culture Fund under the Programme for Recovery and Development of Private Cultural Organisations.