На 18 август от 18:00 ч. като част от фестивала "48 ч. Варуша Юг" откриваме новия 1m² изкуство с творбата Choir на търновския артист Ганчо Ганчев - GANA. On August 18th at 6 pm join us for a new 1m² Art exhibition opening as part of the 48h Varusha South Festival. The Veliko Tarnovo based artist Gancho Ganchev - GANA presents his new art work named Choir.

Откриване: 18.08.23 | 18:00
18.08 – 25.09.23
Куратор: Мартина Йорданова

Opening: 18.08 | 6:00 pm
18.08 – 25.09.23
Curator: Martina Yordanova

Ганчо Ганчев ни повежда на пътуване до утопичен въображаем свят, където всяка останка от незначително създание е храм, а всеки признак на живот е трансформирана енергия, която завладява пространството на 1m² изкуство. Инсталативният характер на цветната композиция претърпява различни метаморфозни състояние, обживени от многопластовите живописни изображения. Всеки елемент е вплетен в нишка, която отвежда към една последваща перспектива на въображаемото присъствие на предполагаеми и фантастични същества, на чакащи да бъдат открити цели вселени.

Gancho Ganchev invites us on a journey to an utopic imaginary world, where each remain of insignificant creation is a temple and every life source is energy, transformed to capture the space of 1m² Art. The colourful composition has an installative character which endures a metamorphosis of its own, supported by the means of layered pieces of painting. Each element is intertwined in a connection that leads to a perspective of the imaginary presence of fantastic creatures and entire universes, waiting to be discovered.

Снимка: Силия Кънева

За автора

Ганчо Ганчев – Гана (р. 1990 г.) завършва бакалавърска и магистърска степен със специалност „Живопис“ към Факултет по изобразителни изкуство във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2014 г. Развива се в сферата на живописта, стенописа и курирането на различни визуални проекти. В работата си върху платно смесва различни техники: маслена боя, акрилна боя, спрей и колаж. Двукратно награждаван с Награда за млад автор в национални изложби на Съюза на българските художници. Има седем самостоятелни изложби и участия в голям брой групови проекти. Основател и куратор на Narrativa Gallery и VT GRAFF FESTIVAL. Често засяганите от него теми са свързани с човешкото присъствие и отсъствие в природата.

About the author

Gancho Ganchev – GANA (b. 1990) graduated with a bachelor’s and master’s degree in Painting at the Faculty of Fine Arts at Veliko Tarnovo University in 2014. He works in the fields of painting, mural painting and curation of different visual projects. In his work, he mixes various techniques: oil paint, acrylic paint, spray and collage. Awarded twice with the Award for a young author in national exhibitions at the Union of Bulgarian Artists. He has seven solo exhibitions and participation in a large number of group projects. Founder and curator at Narrativa Gallery and VT GRAFF FESTIVAL. His topics are often related to human presence and absence in nature.

Get acquainted with the work of Gancho Ganchev as an artist and curator on Instagram: @gana.ufa, @narrativa.gallery and @vtgraffiti.festival.

Снимка: Павел Граматиков

За 1m² изкуство

1m² изкуство е съвместна инициатива на куратора Мартина Йорданова и пространство за култура и социални инициативи ТаМ. За пета година проектът представя артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с големина от около 1 кв. м. Вдъхновена от концепцията за „white cube“ (бял куб), инициативата дава възможност на млади и утвърдени автори да покажат свои творби в една нестандартна изложбена среда.

* Проектът “1m² изкуство” е част от Културния календар на Община Велико Търново за 2023 година и се организира в партньорство с Фондация за съвременно изкуство и медии.

About 1m² Art

1m² Art is a joint initiative of the curator Martina Yordanova and TaM Veliko Tarnovo – space for culture and social initiatives. For the fifth consecutive year, the project presents artists from the contemporary Bulgarian and international scene within a space of about 1 sq. m. Inspired by the concept of a “white cube”, the initiative enables young and established authors to show their works in an extraordinary exhibition environment.

* 1m² Art Initiative is part of the 2023 Cultural Calendar of the Municipality of Veliko Tarnovo and is realized in partnership with Foundation for Contemporary Art and Media