Второто издание на общностния фестивал "48 ч. Варуша юг" ще се проведе през третия уикенд на август (18-20.08.23). The second edition of the 48 h Varusha South Festival is happening from August 18th until August 20th.

Kарта с програма на фестивал “48 ч. Варуша юг” 2023

На вградената карта може да видите планираните събития на всяка локация. Споделяме и линк, за да я отворите в апликацията на телефоните си: www.goo.gl/maps/cxcitYiYACWWF4Yb9

Map with the 48h Varusha South 2023 program

On the embeded map ou can see the planned events on each location. We share the link to the google map to open it in the app: www.goo.gl/maps/cxcitYiYACWWF4Yb9

Програма и карта за сваляне

48 часа Варуша юг е общностна инициатива, чиято мисия е да представи добрите примери за добросъседство и симбиозата между настоящето и историята на квартала. Програмата включва множество събития, които в рамките на 48 часа ще представят възможностите, с които кварталът разполага, за спорт, занимания за цялото семейство, игри, връзка с природата, образователни инициативи, култура и развлечение. 

48 hours Varusha South” is a community initiative whose mission is to present good examples of neighbourliness and the symbiosis between the present and history of the neighbourhood. The program includes numerous events that, within 48 hours, present the opportunities available to the neighborhood for sports, activities for the whole family, games, connection with nature, educational initiatives, culture, and entertainment.

През топлите августовски дни ще сме предимно по прохладното поречие на река Янтра. Тази година на плажа ще ни гостуват нашите приятели от “Реките на града”. Те ще представят собствена програма, която “Колективът” е подбрал. С настъпването на вечерта събитията ще се преместват от периферията на квартала към главната улица, която специално за кулминацията на фестивала ще е затворена за автомобили в събота в интервала 20:00 – 00:00 часа.
Ето и някои от имената, които ще вземат участие в музикалните събития по време на “48 часа Варуша юг”:

During the warm August days, the activities will be located mainly along the cool Yantra River band. Our friends from “Rivers of the City” will visit us on the beach this year. They will present their own program that “The Collective” has selected. As the evening approaches, the events will move from the suburbs of the neighborhood to the central street. Especially for the high tide of the festival, the main road will be closed to car traffic on Saturday evening between 20:00 and 00:00.
Here are some of the names that will take part in the musical events during “48 hours Varusha South”: 

We singing colors | Hayes & Y | Nikobo 3 | Sayulke | Dessy Messy | Mantis | Rumen Halachev Trio | Sebastian Gaiser | Preslava Krasteva aka LVA | MANASYt | Backpullver | snakeatsnake | Shamanez | Snezhana | Paxx | EDD | Kopriva | Elvis Presley from Varusha South | Dannyat3am | Aftershave

Предстои обявяване на подробната програма на „48 часа Варуша юг“ затова следете профилите ни във Facebook и Instagram.

Фестивалът се реализира отново с любезната подкрепа на община Велико Търново и е част от културния календар на града. Към инициативата ще се присъединят още много активни граждани, пространства, институции и бизнеси, които предстои да обявим. Всички събития в програмата са със свободен достъп. Единствено тези, които ще се проведат след официалната част при нашите партньори от Melon Live Music Club и NewMark, ще са с платен вход.

We will announce the detailed program of “48 hours Varusha South” very soon, so follow our Facebook page, as well as our Instagram profile.

The festival is realized again with the kind support of the municipality of Veliko Tarnovo and is part of the city’s cultural calendar. The initiative will be affiliated with many more active citizens, spaces, institutions, and businesses, which we will announce in the coming weeks. All events in the festival program are open to the public. Only those of them that will take place after the official part at our partners Melon Live Music Club and NewMark will have paid admission.