Заповядайте на 16 февруари от 19:00 ч. за прожекция на филма #DamBusters: The start of riverlution и дискусия след това. Филмът разказва за емблематични случаи на възстановяване на реки и премахване на бентове в Испания, Франция, Литва, Естония и Финландия. On February 16th, at 7 pm join us for the movie screening of #DamBusters: The start of riverlution and a discussion. The film tells about iconic cases of river restoration and removal of dams in Spain, France, Lithuania, Estonia and Finland.

След прожекцията ще разговаряме с представители на Риболовен клуб „Балканка“, които ще ни разкажат за каузата на сдружението да се опази водното богатство на България. От тях ще научим останали ли са недокоснати от човека реки в България и какво можем да направи всеки един от нас?

After the screening, we will talk with representatives of the Fishing Club “Balkanka”, who will tell us about the association’s cause to preserve the water wealth of Bulgaria. From them we will learn whether there are any rivers untouched by man in Bulgaria and what can each of us do?

За #DamBusters: The start of riverlution

Кои са вдъхновяващите хора, неуморно работещи за възстановяването на реките в Европа? Ние ги наричаме DamBusters. Пао Фернандез Гаридо от Dam Removal Europe е на мисия да документира усилията им и да разкаже вълнуващите истории, които вдъхновяват възстановяването на повече реки.
Пао е инженер по горско стопанство, част от екипа на Dam Removal Europe, която специализира в темата с възстановяването на реките. Запалена по свободното гмуркане от малко дете, тя израства като мечтател, който иска един ден да види реките и морето отново здрави, каквито са били преди векове.

About #DamBusters: The start of riverlution

Who are the most inspiring individuals working tirelessly to restore rivers in Europe? We call them the “DamBusters”. Pao Fernández Garrido from the Dam Removal Europe coalition is on a mission: to see their work at their local rivers and share these exciting stories to inspire more river restorations.
Pao is a forestry engineer, part of the team at Dam Removal Europe. She specializes in river restoration. Passionate about freediving since a young child, she grew up a dreamer who wanted to one day see the rivers and seas healthy again as they were centuries ago.

Пао ни пита: Колко бихме изкарали, ако си запушим артериите/вените? Това правим ние, когато преграждаме реките. Блокирайки реките, ние убиваме и бъдещето на нашата планета.
Решението? Има едно сигурно решение на този проблем – преградите рано или късно, трябва да бъдат премахнати!

Pao asks us: How much would we live if we blocked our arteries/veins? This is what we do when we dam rivers. By blocking the rivers, we are also killing the future of our planet.
The solution? There is one sure solution to this problem – the barriers must be removed sooner or later!

Елате на събитието, за да почувстваме заедно емоцията от това, една река да потече отново свободна!

Come to the event so we can feel together the emotion of a river flowing free again!

За да научите повече за борбата срещу преградите по реките в България, може да разгледате сайта на Сдружение Балканка или да последвате във Facebook.

To learn more about the fight against river dams in Bulgaria, you can visit the website of the Balkanka Association or follow them on Facebook.