Представяме Протокол №1, с който е документирано учредителното събрание на Клуба на дейците на културата във Велико Търново на 19.10.1967 г.

В архива на КДК е запазен първият протокол, с който се документира учредяването на КДК Велико Търново. Дневният ред включва още приемането на устав за дейността, целите и задачите на клуба, както и избор на Клубен съвет и ревизионна комисия.

Проучването на архива на бившия Клуб на дейците на културата във Велико Търново е част от проект “Бъдеще за КДК”, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.