По време на фестивал 48 ч. Варуша юг се проведе изложбата на визуалния артист Невена Екимова, създадена по време на резидентната програма на ТаМ Велико Търново Бъдеще за КДК. At the 48h Varusha South festival, TaM presented the exhibition of the visual artist Nevena Ekimova. Her works were created during the artist-in residence Future for KDK.

Невена Екимова обживи пространството на бившия Клуб на дейците на културата със скулптури, пресъздаващи духа на мястото, събирало културни дейци от разнообразни направления на изкуството и културата. Разположени на най-различни места из помещенията, скулптурите се превръщат едновременно в наблюдатели, участници и пазители на случващото се днес. Вдъхновена от историята на КДК и намерените обекти в помещенията, Невена Екимова осъществява връзката между минало и настояще на сградата, в която културата и изкуството заемат централно място.

Sculptures recreating the spirit of the place, which gathered cultural figures from various fields of art and culture, brings life to the space of the former Club of Cultural Figures. Placed in various places around the premises, the sculptures become observers, participants, and guardians of what is happening today. Inspired by the history of the KDK and the objects found in the premises, Nevena Ekimova makes the connection between the building’s past and the present, where culture and art occupy a central place.

Зa Невена Екимова

Невена Екимова (www.nevenaekimova.com, IG: kakalelka) е художничка, която живее и работи в родния си град Габрово. Учи съвременно изкуство и филм в Норвегия и Исландия, завършва Художествената академия в Гьотеборг, Швеция. Освен че участва в изложби и издава книги, Невена често си сътрудничи с публични организации за създаването на мащабни интерактивни инсталации за деца и възрастни. Невена е петият артист, който участва в резидентната програма на ТаМ „Бъдеще за КДК“.

About Nevena Ekimova

Nevena Ekimova (www.nevenaekimova.com, IG: kakalelka) is an artist who lives and works in her hometown of Gabrovo. She studied contemporary art and film in Norway and Iceland, and graduated from the Academy of Fine Arts in Gothenburg, Sweden. In addition to participating in exhibitions and publishing books, Nevena often collaborates with public organizations to create large-scale interactive installations for children and adults. Nevena is the 5th artist to take part in TaM’s artist residency „Future for KDK“.

За програмата “Бъдеще за КДК”

През 2022 г. 10 утвърдени и млади творци от сферата на визуалните изкуства, съвременния танц и театър изследват архивите на бившия Клуб на дейците на културата, архитектурата на сградата и значението за културните процеси в града на пространството, което от една година е новият дом на клуб ТаМ. Артистичните проучвания целят съхраняване и популяризиране на културното наследство на КДК, като го представят през погледа на съвременния творец и предложат насоки за бъдещето.
Артистичната програма се изпълнява в рамките на проект „Бъдеще за КДК“, който се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

About the Future for KDK Program

In 2022, 10 young and established artists in the field of visual arts, contemporary dance and theater explore archives of the former Club of Cultural Figures in Veliko Tarnovo, the building’s architecture and the meaning of the space for the cultural process in the town. Their artistic research aims to preserve and promote KDK’s cultural heritage, to interpret it in a contemporary way and to offer a path to the future.
The artists program is organized within the frames of Future for KDK project, realized with the support of the National Fund Culture.