На 25 юни (събота), в 19:30 ч. в двора на ТаМ визуалният артист Димитър Солаков ни пренася в едно възможно „Бъдеще за КДК“ с помощта на добавена реалност.

Dimitar Solakov

Future
Ultra
Cool
Кактус

Скулптура в добавената реалност, която изобразява една измислена местна растителност в по-горещото бъдеще.Kaктусите, любимото ми семейство растения, винаги са ме очаровали. Суровите условия, в които са се приспособили да живеят, може един ден да се окажат преобладаващата екосистема на Земята. Единственото положително нещо в това огнено бъдеще е, че разнообразието от кактуси, които могат да виреят в местните условия, ще се увеличи неимоверно.

An augmented reality sculpture depicting a made-up local flora in a hotter future. I’ve always been fascinated with cactuses, my favorite plant family. The harsh conditions they’ve evolved to live in may one day be the prevalent ecosystem on the planet. The silver lining of this scorching future is that many more cactuses would be able to survive and thrive locally.

От автора

В работата си разглеждам различни видове връзки или опитвам да създавам нови такива. Те може да са между отделни човешки същества, между човечеството като едно цяло и природата или между различни идеи. Вдъхновява ме тълкуването на миналото през погледа на настоящето. Често пъти тази интерпретация се основава на неточни и недостатъчни доказателства, а съвременните разбирания на обществото допълнително я изкривяват. Друг източник на вдъхновение за мен е природният свят и нашето място/роля в него. В последните си произведения се занимавам с идеята, че като самопровъзгласили се пастири на планетата се справяме много зле с опазването ѝ.

Artist statement

I explore different kinds of connections in my work or try to create new ones. These connections can be between several human beings, between humans as a whole and nature, or between different ideas. The interpretation of the past in the present and how in many cases, this interpretation is based on very loose and insufficient evidence and is being distorted by our contemporary society-related view of the world is a subject from which I draw inspiration. Another is the natural world and our place/role in it. The idea that we are custodians of this planet and what a bad job we do at that is something that I tackle a lot in my more recent works.

За Димитър Солаков

Димитър Солаков (р. 1987) завършва Фотография в Нов български университет. В своята работа артистът използва широк набор от изразни средства включително снимки, видео, рисунки, картини, 3D принтирани предмети и др. Произведенията му понякога са много лични, а друг път го поставят в позицията на страничен наблюдател.

Негови творби участват в редица международни изложби, сред които „Cosmopolis #2”, Centre Pompidou (Париж, Франция), „SUPERPOSITION: Art of Equilibrium and Engagement”, 21st Biennale of Sydney (Сидни, Австралия), „What is Left”, (Виена, Австрия),“The Power of Doubt” Times Museum (Гуанджоу, Китай), Bienal de Cuenca XI (Куенка, Еквадор), PHotoEspaña (Мадрид, Испания), GRID Photographie Biennal (Амстердам, Нидерландия), Sofia Contemporary (София, България) и др. Има четиринайсет самостоятелни изложби.

About Dimitar Solakov

Dimitar Solakov (b. 1987) graduated from the New Bulgarian University in Sofia from the Department of Photography. The artist is using a wide range of media including photography, video, drawings, paintings, 3d printed objects, among others. The works could be either very personal or completely detached from the position of the distanced observer.

His works have been shown in numerous international shows some of which are: ‘Cosmopolis #2’, Centre Pompidou (Paris, France), ‘SUPERPOSITION: Art of Equilibrium and Engagement’, 21st Biennale of Sydney (Sydney, Australia), ‘What is Left’, (Veinna, Austria), ‘The Power of Doubt’ Times Museum (Guangzhou, China), Bienal de Cuenca XI (Cuenca, Ecuador), PHotoEspaña (Madrid, Spain), GRID Photographie Biennal (Amsterdam, The Netherlands, Sofia Contemporary (Sofia, Bulgaria). He has had fourteen one-person shows so far.

За програмата “Бъдеще за КДК”

През 2022 г. 10 утвърдени и млади творци от сферата на визуалните изкуства, съвременния танц и театър изследват архивите на бившия Клуб на дейците на културата, архитектурата на сградата и значението за културните процеси в града на пространството, което от една година е новият дом на клуб ТаМ. Артистичните проучвания целят съхраняване и популяризиране на културното наследство на КДК, като го представят през погледа на съвременния творец и предложат насоки за бъдещето.

Артистичната програма се изпълнява в рамките на проект „Бъдеще за КДК“, който се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

About the Future for KDK Program

In 2022, 10 young and established artists in the field of visual arts, contemporary dance and theater explore archives of the former Club of Cultural Figures in Veliko Tarnovo, the building’s architecture and the meaning of the space for the cultural process in the town. Their artistic research aims to preserve and promote KDK’s cultural heritage, to interpret it in a contemporary way and to offer a path to the future.

The artists program is organized within the frames of Future for KDK project, realized with the support of the National Fund Culture.