От 6 февруари до 5 март 2021 г. може да разгледате изложбата на Марина Ангелова-Гонзалез с куратор Мартина Йорданова, част от инициативата „1m² изкуство“. Място на изложбата е витрината на ул. Иван Вазов 8. | From 6 February to 5 March 2021 you can see the exhibition of Marina Angelova-Gonzalez curated by Martina Yordanova, part of the 1m² Art initiative. The venue of the exhibition is the display window on 8 Ivan Vazov St.

Вдъхновението за керамичната инсталация „Сливане“ идва от природата на село Габровци, където авторката е израснала, и отразява търсенето ѝ на вътрешно равновесие. Марина Ангелова-Гонзалез използва три цвята – червено, бяло и черно. Червената дива глина от Габровци символизира родното, а бялото и черното отразяват баланса между двата полюса, живеещи у авторката. Техниката за изработване е специфична, а резултатът наподобява шарките на полускъпоценния камък ахат.

The inspiration for the ceramic installation “Fusion” comes from the natural surroundings of the village Gabrovtsi, where the artist grew up, and reflects her search for inner balance. Marina Angelova-Gonzalez uses three colours: red, white and black. The red wild clay from Gabrovtsi symbolizes the native, while the white and black reflect the balance between the two polarities living inside the author. The crafting technique is specific and the result resembles the patterns of the semi-precious stone agate.

Марина Ангелова-Гонзалез е родена във Велико Търново през 1990 година. Завършва Националната гимназия по приложни изкуства в гр. Троян, специалност “Керамика”, а след това – Националната художествена академия в същата дисциплина. Живяла е в Лас Вегас, преди да се премести в Ливорно, Италия, където е и до днес.

Marina Angelova-Gonzalez was born in Veliko Tarnovo in 1990. She graduates from the National School of Applied Arts in Troyan, majoring in Ceramics and after that studies at the National Academy of Arts, majoring in the same discipline. She has lived in Las Vegas before moving to Livorno, Italy, where she remains today.

Изложбата е част от инициативата „1m² изкуство“, която вече три години представя артисти от съвременната българска и международна сцена в рамките на пространство с площ 1 кв.м. Вдъхновен от концепцията за „white cube” (бял куб), проектът дава възможност на млади и утвърдени творци да покажат свои произведения в нестандартна изложбена среда. През 2021 г. са планирани общо 5 изложби.

„1m² изкуство“ е подкрепен от програма „Визуални изкуства” към Министерство на културата.

The exhibition is part of the initiative “1m² Art”, which for 3 years now has been presenting artists from the contemporary Bulgarian and international scene in a space of 1 square meter. Inspired by the concept of “white cube”, the project gives opportunities to young as well as established artists to showcase their works in an unconventional exhibition environment. Five exhibitions in total are planned in 2021.

“1m² Art” is supported by Visual Arts Program of the Ministry of Culture.