TaM is organisation based in VT working on establishing and promoting cultural and social events. The organisation is active since 2009 and in 2012 was officially registered. A full list of everything we have done by now and information for upcoming events you can find here.

TaM е организация базирана във Велико Търново, работеща за създаване и промотиране на културни и социални събития. Дейността ѝ стартира през 2009 година, а през 2012 година е официално регистрирана. Пълна хронология за всичко случило се към момента, както и за предстоящото, може да намерите тук.